Imago-onderzoek

Bij imago-onderzoek wordt in een vooronderzoek onder uw klanten en prospects onderzocht welke elementen uw organisatie moet uitstralen, dan wel in de praktijk moet brengen, waardoor klanten voor uw organisatie kiezen. Wat beweegt uw klanten om bij uw organisatie te willen horen? En wat zou uw organisatie daar voor moeten doen? Dit is outside-in vooronderzoek.

Vervolgens wordt getoetst of dit profiel past bij uw organisatie, de visie en strategie die is gekozen en of er in de toekomst praktische invulling aan kan worden gegeven. Afhankelijk van de informatiebehoefte en de omvang van de doelgroep wordt gekozen voor online, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk onderzoek.

Door vervolgens te onderzoeken in welke mate uw klanten dit profiel herkennen, wordt eveneens boven water gehaald hoe hierop kan worden gestuurd.

De rapportage beschrijft de ist- en de soll-situatie en geeft adviezen hoe eventuele ‘gaps’ te overbruggen.

De resultaten worden praktisch en herkenbaar gerapporteerd. Naast een helder rapport kan er, desgewenst, op kantoor of een locatie naar keuze, een presentatie plaatsvinden van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Op die manier hoeft er geen vertaling te worden gemaakt voor het management of andere medewerkers, maar wordt dat voor u gedaan. Welke keuze u ook maakt, er kan direct worden gestart. 

Een bijkomend voordeel van outside-in werken, is dat de resultaten direct zijn terug te koppelen naar de medewerkers die met de verandering aan de slag gaan. Ze zullen hier meer voor open staan; het betreft geen ideeën van de directie of het managementteam, geen advisering van een consultant, maar uitspraken van uw eigen klanten.