Klachtenanalyses

Afhankelijk van de registratie van klachten wordt gestart met een interne inventarisatie van de verschillende typen, de frequentie en de consequenties van de klachten. Hierbij worden ook verborgen kosten in kaart gebracht, zoals die van uw medewerkers die tijd investeren in de oplossing. Vervolgens wordt een onderverdeling gemaakt naar de impact van de verschillende oplossingen.

Afhankelijk van het type klachten wordt, al dan niet samen met uw klanten, een oplossing ontwikkeld die niet alleen zorgt voor een hogere tevredenheid, maar ook voor een kostenbesparing.

Nadat de klachten zijn opgelost en er een structurele oplossing is die herhaling voorkomt, wordt dit middels een uitgekiend communicatieplan naar alle betrokkenen, zowel intern als extern, gecommuniceerd.

Kosten gaan voor de baten, maar klachten structureel oplossen is geen kostenpost. Het is een investering die op korte termijn financieel rendement oplevert, maar op lange termijn ook een hogere medewerkertevredenheid en een hogere klantenbinding genereert. Die klantenbinding zorgt voor een nog hoger rendement.