Solange

"Customer service is not a department it's an attitude"

Kenneth Blanchard

Wij helpen onze klanten hun concurrentievoordelen uit te nutten en zo veel mogelijk buiten prijsconcurrentie te blijven.
Solange Bel me voor een vrijblijvende afspraak

OVER SCC

Sinds 1997 helpt SCC Consultancy organisaties om bestaande klanten op lange termijn aan zich te binden en gericht nieuwe klanten te werven. Dit alles met als doel de winst te optimaliseren, waarbij winst verder gaat dan alleen maar financiële winst. Juist ook de medewerkersmotivatie en -loyaliteit zullen hierdoor groeien. Hieraan ligt een eenvoudige drie-eenheid ten grondslag: ‘wat wil de directie’, ‘wat doen medewerkers’ en ‘wat ervaren klanten’.

SCC brengt deze drie pijlers in organisaties bij elkaar. Hierbij werken we outside-in, dat wil zeggen dat we van buiten uit terug de organisatie ín redeneren. Daarom kunnen we voor elke organisatie werken, ongeacht omvang, branche en type klanten die worden bediend, of het nu een profit of non profit organisatie betreft.

REFERENTIES

  • De Persgroep Wegener Media
SCC werkt voor groot en klein, dat maakt voor ons niet uit. Ons arsenaal aan diensten is toepasbaar op ieder bedrijf.
meer referenties