Communicatie

Rendement uit communicatie halen?

SCC kan ingezet worden als bedenker en ontwikkelaar van een strategisch communicatieplan, maar ook de operationele invulling en de uitvoering kunnen we verzorgen, of het nu om de interne of om externe communicatie gaat.

Een aantal zaken staat altijd centraal

  • Hoe kan het aantal contactmomenten worden geoptimaliseerd?
  • Hoe kan elk contactmoment zo goed mogelijk worden ‘uitgenut’?
  • Hoe kunnen de contactmomenten elkaar onderling versterken?

Op basis van ervaring en vanuit verschillende klantprojecten zijn in de loop der jaren voor communicatievraagstukken verschillende diensten ontwikkeld. Deze diensten kunnen we voor u inzetten of we trainen uw medewerkers om dit zelf effectief in de praktijk te brengen.

In de afspraken die voor ons waren gemaakt, kregen we complimenten over 'de collega die de afspraak had gemaakt'. Dan gebeurt het goed.

Telemarketing

Callcenteractiviteiten hebben vaak een negatief imago. Dat is jammer, want het is een zeer effectieve manier van marktbewerken. Het succes wordt bepaald door de aanpak. Het geheim is dat het bellen natuurlijk moet overkomen, door iemand die verstand van zaken heeft en beter is in vragen beantwoorden, dan in het opsommen van ongevraagde voordelen.

trainen of uitbesteden

SCC is in 2001 naast de advies- en onderzoeksactiviteiten een callcenter gestart, Telcare Services. Dit is een facilitair callcenter, met de betrokkenheid en het kennisniveau van een inhouse callcenter. Het is mogelijk dit callcenter via SCC in te zetten, of uw mensen te laten trainen volgens de methodieken en gesprekstechnieken die Telcare Services hanteert.

Sleutelwoorden voor het succes zijn

  • Luisteren in plaats van vertellen
  • Koopsignalen oppakken en vertalen naar afspraken
  • Niet nu, maar wanneer dan wel, oftewel een pijplijn van prospects opbouwen
lees meer

We zijn begonnen met het uitbesteden van de telefoontjes op drukke uren, maar al snel hebben we alles uitbesteed. Telefoontjes die kunnen worden doorgezet naar organisaties waar wij mee samenwerken worden direct naar hen doorverbonden en wij krijgen alleen die gesprekken teruggekoppeld, die voor ons zijn. Daardoor hebben wij onze handen vrij voor alle andere werkzaamheden.

Telefoonbeantwoording

Telefonische bereikbaarheid is belangrijk. Niet alleen dat er wordt aangenomen, maar ook de manier waarop wordt aangenomen draagt bij aan het succes van de organisatie. SCC ondersteunt graag bij dit succes.

trainen of uitbesteden

Of het nu gaat om het trainen van medewerkers die de telefoonbeantwoord voor hun rekening nemen, of in de vorm van een goede begeleiding en ondersteuning bij het (gedeeltelijk) uitbesteden hiervan, wij helpen graag. Het gedeeltelijk uitbesteden kan bijvoorbeeld wanneer het overdag te druk is of wanneer er tijdelijk geen bezetting is, maar ook buiten kantooruren.

lees meer

SCC heeft voor ons een maatwerk-loyaliteitsprogramma gemaakt dat voor al onze verschillende (drie uiteenlopende) klantgroepen effectief bleek. Dat was ons nooit gelukt.

Loyaliteitsprogramma’s

Om de relatie met uw klanten of samenwerkingspartners te verstevigen kunnen loyaliteitsprogramma´s worden ingezet. Het succes hiervan wordt bepaald door de mate waarin het programma aansluit op klantwensen.

lees meer

Door de neutraliteit in geëscaleerde situaties terug te brengen hebben we klanten kunnen behouden. Daarnaast hebben we ook veel feedback gekregen die we hebben gebruikt om een aantal zaken intern te wijzigen. Voor ons daarom op meerdere fronten een waardevolle aanvulling.

Klachtcommunicatie

Communicatie rondom klachten kent verschillende aspecten. Afhankelijk van de klachten en de reeds ontwikkelde communicatie wordt een klantspecifiek plan ontwikkeld. Dit betreft onderdelen als:

  • Klachtenprocedures
  • Standaard communicatie en klantspecifieke communicatie
  • Gesprekstechnieken in geval van escalaties

SCC wordt door verschillende organisaties ingezet als klachtenmanager. Het is eveneens mogelijk om uw medewerkers hierin te trainen, danwel te coachen.

lees meer

Een evenement kost een behoorlijke duit en we wisten eigenlijk nooit of we het wel terugverdienden. SCC heeft dat voor ons eerst inzichtelijk gemaakt en vervolgens de opvolging effectiever gemaakt. Nu weten we precies hoe veel een evenement ons oplevert.

Event-communicatie

Communicatie rondom een event heeft het doel genodigden te informeren over en te enthousiasmeren voor het evenement. Een ander belangrijk doel is de zogenaamde no-show zo laag mogelijk te houden.

SCC heeft een stappenplan ontwikkeld dat enerzijds de verschillende stappen van event-communicatie beschrijft. Anderzijds betreft dit stappenplan onderzoek om de inhoud van het event, evenals de manier van communiceren, zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep.

Daarnaast beschikt SCC over verschillende applicaties die de verschillende onderdelen van het communicatieproces, zoals inschrijving, bedanken en evaluaties, faciliteren.

lees meer

Onze communicatie was vooral veel en ad hoc. SCC heeft voor ons een gedegen plan gemaakt. Communicatiemomenten, instrumenten en doelgroepen zijn daarin op elkaar afgestemd. Daardoor is niet alleen de communicatie beter, het is ook veel eenvoudiger om te verzorgen.

Effectieve klantcommunicatie

Klantcommunicatie kent vele vormen. Dit kan variëren van nieuwsbrieven en folders, websites en apps, tot product- en beurscommunicatie. SCC ondersteunt organisaties met planningen van boodschappen, middelen en doelgroepen, maar ook voor eenmalige acties.

Omdat dit veelomvattend is en sterk afhangt van de behoefte van uw klanten, worden hiervoor altijd op maat voorstellen ontwikkeld.

lees meer

SCC heeft ons geleerd meer uit bestaande klanten te halen en om gerichter nieuwe klanten te werven. Omdat die aanpak al sne succesvol bleek, werd het erg leuk om te doen. Onze salesmensen zijn enthousiast, het resultaat is er naar en daar profiteert de hele organisatie van.

Effectieve acquisitie

SCC ondersteunt organisaties met het in kaart brengen van klantgroepen of prospects, aangevuld met de meest effectieve manier van benaderen. Afhankelijk van de klantgroepen, de producten of diensten en de wensen van uw organisatie wordt de meest effectieve acquisitie ontwikkeld. Wanneer uw medewerkers dit traject intensief volgen, worden ze als het ware getraind om dit vervolgens zelf te verzorgen.

SCC kan dit vervolgens in de praktijk brengen, maar organisaties kunnen dit ook zelf verzorgen. Desgewenst kunnen uw medewerkers hiervoor worden getraind door SCC.

lees meer