OVER SCC

Sinds 1997 helpt SCC, Strategic Customer Care, organisaties met het binden en boeien van klanten en medewerkers. Op die manier helpen we organisaties klantgerichter te ondernemen en zo veel mogelijk buiten prijsconcurrentie te blijven. Hiertoe hebben we verschillende methodieken ontwikkeld die bij vele, zowel profit als non profit, organisaties inmiddels succesvol zijn ingezet.

WIE ZIJN WIJ

SCC, Strategic Customer Care, is in 1997 opgericht door Solange Walop (1973). Tijdens haar afstuderen ontwikkelde zij Total Customer Care (TCC) en de TCC-scan waarmee organisaties zich kunnen positioneren in welke mate zij klantgericht ondernemen. Naast literatuurstudies bestond een groot deel van haar onderzoek uit interviews met best in class organisaties. 

lees meer

WAAROM SCC

We weten allemaal dat

  • 'mond-tot-mond'-reclame vele malen effectiever is dan welke andere vorm van reclame
  • klachten 6 tot 8 maal worden doorverteld en een positief verhaal pas wordt doorverteld, wanneer verwachtingen fors zijn overtroffen
  • tevreden klanten meer en frequenter aanschaffen
  • het veel meer kost om een nieuwe klant te winnen, dan een bestaande klant te behouden
  • de kosten van klachtenafwikkeling voorkomen hadden kunnen worden

...desondanks blijft het moeilijk om het tij te keren. Een blik van buitenaf door een onafhankelijke derde helpt hierbij. Niet alleen om de klantvisie in uw organisatie te krijgen, maar ook om het roer definitief om te gooien en niet alleen de financiële winst, maar ook de winst in de vorm van werkplezier te optimaliseren.

lees meer

WAT DOEN WIJ

Sinds 1997 is SCC Consultancy gespecialiseerd in klantgericht ondernemen en het uitnutten van concurrentievoordelen. We helpen onze klanten op uiteenlopende manieren om buiten prijsconcurentie te komen en te blijven. Hiertoe hebben we een outside-in benadering ontwikkeld, die ten grondslag ligt aan de verschillende diensten, concepten en communicatietrajecten, die we inmiddels bij vele, zowel profit als non profit, organisaties succesvol hebben ingezet.

lees meer