Wat doen wij

Sinds 1997 is SCC Consultancy gespecialiseerd in klantgericht ondernemen en het uitnutten van concurrentievoordelen. We helpen onze klanten op uiteenlopende manieren om buiten prijsconcurentie te komen en te blijven. Hiertoe hebben we een outside-in benadering ontwikkeld, die ten grondslag ligt aan de verschillende diensten, concepten en communicatietrajecten, die we inmiddels bij vele, zowel profit als non profit, organisaties succesvol hebben ingezet.

Klantgericht ondernemen, het DNA van uw organisatie

Klanten en medewerkers binden en boeien is een constant en dynamisch proces. Een korte impuls geeft een korte reactie. Wij willen liever op de lange termijn uw organisatie meer succesvol maken. Dat succes uit zich onder andere in meer winst. Winst in de vorm van meer langetermijn klanten en minder kosten, maar ook vooral meer enthousiaste, betrokken en loyale medewerkers. Dit gaat hand in hand.

Sinds 1997 ontwikkelen we eigen methodieken en concepten om dit te realiseren en samen met u als uw 'Customer-Care-partner' het succes van uw organisatie te vergroten.