Over SCC Consultancy

SCC, Strategic Customer Care, is in 1997 opgericht door Solange Walop (1973). Tijdens haar afstuderen ontwikkelde zij Total Customer Care (TCC) en de TCC-scan waarmee organisaties zich kunnen positioneren in welke mate zij klantgericht ondernemen. Naast literatuurstudies bestond een groot deel van haar onderzoek uit interviews met best in class organisaties. 

Omdat de interviews de meest waardevolle informatie van haar onderzoek betroffen, interviewt zij tot op de dag van vandaag met regelmaat directies van uiteenlopende organisaties om TCC actueel te houden en te verfijnen. Zij publiceert hier met regelmaat over, online en in verschillende magazines.

In 2008 verscheen ‘De klant zal het merken, een boek vol open en klemmende deuren’ dat zij samen met Ton Meesters, destijds customer care manager bij Panasonic, schreef. Daarnaast verscheen ‘Barbapapaondernemerschap, een herdefinitie van succes’ in 2012, dat zij samen met Robert Flierman schreef. Er is nog veel meer inspiratie voor nieuwe boeken, dus wie weet wat de toekomst brengt.

Strategic Customer Care

TCC is de onderlegger van het gedachtengoed van SCC. Een manier van organiseren, waarbij de klantgerichte visie in de gehele organisatie leeft, met drie pijlers:

  • Het wordt door de directie aangestuurd en in praktijk gebracht (wat wil de directie?)
  • Het is in de gehele organisatie praktisch ingevuld (wat doen medewerkers?)
  • Het leeft als een dynamisch en interactief proces tussen organisatie en markt (wat ervaren klanten?)

Gebaseerd op deze drie pijlers zijn verschillende diensten ontwikkeld om alle onderdelen van TCC te optimaliseren, waarbij altijd een outside-in benadering wordt gehanteerd. Dit betekent dat er altijd van buiten naar binnen, vanuit de klant terug de organisatie in, wordt geredeneerd.

Omdat SCC een methodiek hanteert in plaats van een product, worden altijd klant-specifieke oplossingen ontwikkeld, die naadloos aansluiten bij uw behoefte.