Effectieve acquisitie

Afhankelijk van de klantgroepen, de producten of diensten en de wensen van uw organisatie wordt de meest effectieve acquisitie ontwikkeld. Wanneer uw medewerkers dit traject intensief volgen, worden ze als het ware getraind om dit vervolgens zelf te verzorgen.

bestaande en nieuwe klanten

Op basis van een vlekkenmatrix wordt eerst onder bestaande klanten in kaart gebracht waar nog kansen liggen. Deze acquisitie is eigenlijk warm en wordt door klanten vaak juist gewaardeerd. Daarnaast wordt gekeken welke nieuwe markten of doelgroepen aangeboord kunnen worden. En op welke manier dat het meest effectief is.

SCC kan dit vervolgens in de praktijk brengen, maar organisaties kunnen dit ook zelf verzorgen. Desgewenst kunnen uw medewerkers hiervoor worden getraind door SCC.

liever zelf?

Trainingen worden altijd op maat ontwikkeld. Aan de hand van meeloopsessies wordt het niveau van uw medewerkers in kaart gebracht. Op die manier kan medewerkerspecifiek worden getraind. In diezelfde sessies worden cases ontwikkeld, die naadloos aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Tijdens de training worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld en oefenen uw medewerkers met elkaar. Op die manier kunnen ze elkaar ook in de praktijk gericht ondersteunen. Trainingen vinden plaats aan de hand van minimaal twee sessies, die met een tussenduur van tenminste twee weken na elkaar plaatsvinden.