Effectieve klantcommunicatie

De taal van de klant staat bij ons voorop, of het nu interne of externe communicatie betreft. Hierop is ons advies in communicatie gebaseerd wanneer wij een strategisch communicatieplan ontwikkelen. Maar ook wanneer wij de operationele invulling daarvan verzorgen, zullen wij hier niet van afwijken.

meetbaar

Graag maken we communicatie meetbaar! Op die manier is snel inzichtelijk wat een actie oplevert, of wat er moet worden verbeterd om de actie meer rendabel te laten zijn.

bedenken en uitvoeren

SCC kan worden ingezet om een strategisch communicatieplan te ontwikkelen, maar ook om deoperationele invulling daarvan of zelfs de uitvoering te verzorgen. Daarbij staan altijd twee zaken centraal:

  1. Hoe kan het aantal contactmomenten geoptimaliseerd worden?
  2. Hoe kan elk contactmoment zo goed mogelijk ‘uitgebuit’ worden?

Wanneer we over communicatie spreken, gaan interne en externe communicatie hand in hand. Voor alles geldt, wat naar buiten gecommuniceerd gaat worden, zal eerst intern bekend gemaakt moeten worden.