Klachtcommunicatie

SCC wordt door verschillende organisaties ingezet als klachtenmanager. Het is eveneens mogelijk om uw medewerkers hierin te trainen, danwel te coachen.

Dergelijke trajecten worden altijd op maat ontwikkeld. Aan de hand van meeloopsessies wordt het niveau van uw medewerkers in kaart gebracht. Op die manier kan medewerkerspecifiek worden getraind en of gecoached. In diezelfde sessies worden cases ontwikkeld, die naadloos aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Tijdens de training en coaching worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld en oefenen uw medewerkers met elkaar. Op die manier kunnen ze elkaar ook in de praktijk gericht ondersteunen. Trainingen vinden plaats aan de hand van minimaal twee sessies, die met een tussenduur van tenminste twee weken na elkaar plaatsvinden.