Loyaliteitsprogramma’s

Om de aansluiting met uw klanten zo goed mogelijk te laten zijn, wordt de outside-in benadering ingezet. Aan de hand van onderzoek onder de relaties voor wie het programma wordt ontwikkeld, wordt achterhaald wanneer een loyaliteitsprogramma stimulerend werkt. Met de visie en strategie van uw organisatie als onderlegger, vormen vragen als ‘welke verwachtingen liggen er bij de klant’ en ‘hoe kunnen die het beste ingevuld worden’ het uitgangspunt. Op die manier wordt er een programma ontwikkeld waar relaties aan mee willen werken. Vanaf dit punt kan uw  organisatie het programma zelf uitvoeren, maar kan dat ook door SCC laten doen.

Desgewenst kan SCC voor het registreren van het verloop (en de winstgevendheid) van het programma middelen bieden.