Telefoonbeantwoording

Er wordt gestart met het in kaart brengen van de typen gesprekken en vragen dat telefonisch binnenkomt. Dit is de onderlegger voor de training, maar ook voor eventuele uitbesteding. Met behulp van mysterycalling wordt de huidige manier van beantwoorden in kaart gebracht.Zo is direct inzichtelijk waar de trainingsbehoefte ligt. Blijkt het kunnen doorverbinden een probleem, dan wordt ook dat helder en kan ook dat worden opgelost.

uitbesteden

In geval van uitbesteden ontwikkelen we de scripts en leggen we die voor. Hierin is aandacht voor het uitstralen van de juiste sfeer en het aansluiten op de dagelijkse praktijk. Wanneer deze zijn goedgekeurd, kunnen deze worden gebouwd. Vervolgens wordt een team van agents getraind om de telefoon zo te beantwoorden, alsof het een eigen collega is. Ook wordt veel aandacht besteed aan de informatie die naar aanleiding van een gesprek wordt teruggekoppeld.

Of het nu gaat om volledige uitbesteding, of opvang tijdens drukke of onbemande uren, de agents voelen zich het visitekaartje van uw organisatie.