360 graden feedbacktool ©

Op basis van de in de organisatie gebruikte functieprofielen worden stellingen gefomuleerd die uw medewerkers die medewerkers over elkaar kunnen invullen. Elke medewerker wordt op die manier door minimaal 3 en maximaal 5 collega's gewaardeerd. Dit kan zowel anoniem als op persoonlijke titel. Medewerkers worden eveneens gevraagd om te beschrijven waarin de collega nog kan ontwikkelen, maar ook waarin de collega uitblinkt. Deze opmerkingen worden teruggekoppeld aan de gewaardeerde medewerker. De verdeling van welke collega´s elkaar waarderen gebeurt random, met die restrictie dat de medewerkers een functionele relatie met elkaar moeten hebben en elkaar in die hoedanigheid moeten kennen en kunnen waarderen.

De betreffende medewerker wordt eveneens gevraagd om zichzelf op diezelfde stelllingen te waarderen, zodat de eigen waardering en die van de collega's met elkaar kan worden vergeleken.

het resultaat

Elke medewerker ontvangt een rapport waarin in een oogopslag inzichtelijk is in welke mate het zelfbeeld aansluit bij dat wat collega's en leidinggevenden ervaren. Aan de hand van dit rapport kan het 360 graden feedback gesprek worden gevoerd, waarbij de medewerker zelf kan aangeven, waarmee hij of zij aan de slag wil gaan. Daarnaast wordt op organisatieniveau (en eventueel afdelingsniveau) een rapportage geleverd die organisatieresultaten weergeeft.

optioneel

Bij behoefte kan een training worden gegeven voor het voeren van de gesprekken aan de hand van deze rapporten, de verslaglegging van die gesprekken, maar ook de tussentijdse begeleiding naar aanleiding van deze gesprekken.