BiblioGuest ©

Voor bibliotheken zijn er vier soorten mysteryguestonderzoek te onderscheiden:

biblio-shopping:           hierbij verzorgt een biblioguest een fysiek bezoek en brengt, aan de hand van vooraf afgesproken meetpunten, de kwaliteit van dit bezoek in kaart

biblio-calling:                 hierbij voert een biblioguest een telefoongesprek en brengt, aan de hand van vooraf afgesproken meetpunten, de kwaliteit van dit gesprek in kaart

biblio-mailing:               hierbij verzendt een biblioguest een e-mail en wacht de reactie af; aan de hand van vooraf afgesproken meetpunten wordt de kwaliteit van het e-mailverkeer in kaart gebracht

biblio-web:                hierbij bezoekt een mysteryguest een website met verschillende opdrachten om enerzijds de vindbaarheid te onderzoeken, maar anderzijds ook het reserveringsproces te kunnen evalueren en brengt aan de hand van vooraf afgesproken meetpunten, de kwaliteit van dit bezoek in kaart

Voor alle vormen van biblioguestonderzoek wordt gestart met een inventarisatie van de informatiebehoefte en het uiteindelijke doel van het onderzoek. Denk hierbij aan het in kaart brengen van de commerciële vaardigheden van de medewerkers, het aanprijzen van de extra activiteiten in de bibliotheek, maar ook het in kaart brengen van trainingsbehoeften.

Het is de bedoeling informatie te achterhalen waarmee direct aan de slag kan worden gegaan. De manier waarop SCC werkt is uniek en zorgt voor informatie, niet alleen voor uw organisatie, maar ook voor uw medewerkers. Een rapportage bevat naast praktische en concrete aanbevelingen, ook uitgebreide verslagen.