Fusiebegeleiding- van binnen naar buiten ©

Medewerkers gaan een nieuwe periode tegemoet, waarin zaken die tot voorheen heel vanzelfsprekend waren, ineens in een ander perspectief komen te staan of zelfs compleet anders worden. Ook een functie of positie is niet altijd meer zeker. De blik van de medewerkers keer sterker naar binnen en de focus op eigen belang wordt groter. Dit levert allesbehalve de synergie en de schaalvoordelen op, die men met de fusie beoogd had, het leidt juist tot improductiviteit en starheid.

SCC heeft speciaal voor organisaties die het doel hebben te fuseren met een of meerdere partijen een concept ontwikkeld, waarmee de medewerkers een gemeenschappelijk en overstijgend doel krijgen, namelijk ‘de klant’. Hiermee wordt de blik van binnen naar buiten gericht en wordt aandacht besteed aan zaken als samenwerking en de beoogde synergie.

Door medewerkers zich bewust te laten worden van hun eigen gedrag en dat van hun toekomstige collega’s kunnen er veranderingen plaats gaan vinden. Door elkaars sterke en minder sterke punten te benoemen en hiermee aan de slag te gaan om uiteindelijk die klant beter te bedienen, komt de daadkracht terug in de organisatie, die nodig is om uw concurrentiepositie te behouden.