Het Schouderklopje ©

Gebaseerd op de waarden van uw organisatie worden stellingen gefomuleerd die uw medewerkers zullen herkennen. Denk hierbij aan stellingen als ´Deze collega heeft een positieve bijdrage aan onze samenwerking´ of ´Deze collega is altijd bereid een stapje extra te zetten´. Vervolgens worden alle medewerkers per e-mail uitgenodigd, om een aantal collega’s te waarderen. Dit gebeurt desgewenst anoniem in een applicatie van SCC. De verdeling van welke collega´s elkaar waarderen gebeurt random, met die restrictie dat de medewerkers een functionele relatie met elkaar moeten hebben en elkaar in die hoedanigheid moeten kennen en kunnen waarderen.

het resultaat

Uiteindelijk zullen alle medewerkers door minimaal 3 en maximaal 5 collega’s worden gewaardeerd op een tienpuntsschaal, ten aanzien van die stellingen die op voorhand zijn overeengekomen. Daarnaast is gevraagd om een de betreffende collega een compliment te geven. De resultaten vormen een positief rapport, waarin de 'gewaardeerde' medewerker een aantal complimenten krijgt. Deze kunnen worden ingezet in het kader van onderlinge waardering en het behouden dan wel versterken van de positieve sfeer in de organisatie. Het vormt de basis voor een 'waarderingsgesprek' (dit is geen beoordelingsgesprek), het geeft medewerkers een goed gevoel en in veel gevallen versterkt het zelf- en 'werk'vertrouwen.

award-variant

Deze methodiek is ook in te zetten om een of meerdere Awards toe te kennen. In dat geval worden de resultaten benut om een cijfer toe te kennen. Tevens worden collega´s gevraagd toe te lichten waarom uitgerekend die specifieke collega juist die Award zou moeten winnen. De combinatie van die twee zaken bepalen welke collega of collega´s de winnaar van de Award zijn.