KennisQuiz ©

Middels een online formulier wordt een medewerker een korte quiz voorgelegd. De inhoud van de vragen is een combinatie van meest gestelde vragen en belangrijke zaken om te weten. Denk hierbij aan ingewikkelde procedures of onlangs gewijzigde informatie.

zoals in het dagelijks werk

Wordt er in het dagelijks werk gebruik gemaakt van een kennisbank waarin informatie kan worden opgezocht. Dan mag die nu ook worden gebruikt. Afhankelijk van de type vragen en het doel van de quiz, kan er voor worden gekozen om de medewerker een beperkte tijd te geven om de vragen te beantwoorden.

De quiz wordt gedurende een periode opengesteld, waardoor deze tijdens werktijden op een door de medewerker zelf gekozen moment kan worden ingevuld.

leereffect

De vragen worden multiple choice aangeboden. Het effect hiervan is dat de medewerkers ook van de antwoorden leren. Wanneer alle medewerkers de quiz hebben ingevuld, krijgt iedereen zijn persoonlijke score toegezonden, voorzien van de juiste antwoorden.

De totaalresultaten worden enerzijds gebruikt om intern de kennis te verhogen (extra kennisdeling, vulling systeem). Daarnaast worden de slechts beantwoorde vragen in de laatste quiz herhaald om verbetering te monitoren.

Een neveneffect van deze manier van werken is dat het de medewerkers die goed scoren meer zelfvertrouwen geeft over hun kennisniveau.

competitie

Het is mogelijk om er een kleine competitie aan te koppelen en de persoon met de meeste juist antwoorden te belonen. Deze beloning zou een aardigheid kunnen zijn, maar daarnaast wel veel eer op moeten leveren door bijvoorbeeld bij iedereen bekend te maken wie dit betreft.