Kernwaardenspel

Opstart

Aan de hand van de geformuleerde kernwaarden wordt in sessies met de medewerkers inhoud gegeven aan deze kernwaarden, door ze te vertalen naar eenduidige beschrijvingen van hoe de kernwaarde zou moeten worden ingevuld voor de verschillende afdelingen. Een kernwaarde 'betrouwbaar' wordt bijvoorbeeld deels als volgt vertaald: 'binnen een dag op een mail reageren' voor alle afdelingen, voor een administratie bijvoorbeeld als 'binnen 2 dagen een declaratie uitbetalen' en voor een afdeling HRM 'binnen een week gespreksverslagen terugkoppelen'.

Het resultaat is een eenduidige en meetbare invulling van alle kernwaarden voor alle afdelingen. Per kernwaarde zijn targets geformuleerd, zodat voor iedereen duidelijk is, wat te doen om mee te spelen.

Het spel

Uw medewerkers spelen minstens zes maanden. in verschillende spelperioden. De verschillende kernwaarden worden beloond met een kernwaardekaart, die gezamenlijk met andere kernwaardekaarten een set, bijvoorbeeld een kwartet, vormen. De indeling van de spelperioden is zo ontwikkeld, dat iedereen tot op het laatste moment kans maakt te winnen en dus actief blijft deelnemen.

Na een kick off, waarin iedereen de kernwaarden van zijn of haar afdeling nog eens teruggekoppeld krijgt, aangevuld met de spelregels van het kernwaardenspel, wordt gestart. Om niet alleen de afdelingsdoelen, maar ook de teamgeest organisatiebreed te stimuleren, worden er gedurende het spel verschillende samenwerkprojecten uitgezet. Dit zijn projecten waarbij teams samenwerken en die uw hele organisatie ten goede komen. Hiermee kunnen de deelnemers jokers winnen om hun kaartensets te complementeren. Denk hierbij aan opdrachten als 'bedenk een goede klantenbinder', 'bedenk een goede PR-stunt' of 'bedenk binnen budget X een personeelsbinder'.

Tussentijds wordt iedereen aan de hand van een vooraf opgesteld communicatietraject, middels verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de tussenstanden en plannen naar aanleiding van de samenwerkprojecten. Deze kanalen zijn onder andere een website waarop alles terug te lezen is, maar ook tussentijdse e-mails die nog eens aansporen aan de slag te gaan en interne communicatiekanalen als intranet.

SCC is gedurende de spelperiode de onafhankelijke en objectieve spelleider en bepaalt of de spelregels worden gevolgd.

Opbrengst

Omdat de deelnemers feitelijk worden beloond voor het gewenste gedrag, zal er ook daadwerkelijk een gedrags- en mentaliteitsverandering plaatsvinden. De winnaar van het spel is het team met de meeste sets kaarten. Maar de eigenlijke winnaar is uw organisatie, aangezien de deelnemers aan de slag gaan conform de kernwaarden van de organisatie, wat naast de winst, ook de teamspirit oplevert en het werkplezier zal verbeteren.