Total Customer Care Injectie ©

Het model bestaat uit 5 fasen en is opgebouwd uit 8 deelgebieden. Deze deelgebieden zijn onderverdeeld naar: ‘visie en strategie’, ‘klantoriëntatie’, ‘medewerkeroriëntatie’, ‘interne communicatie, ‘procesoriëntatie’, ‘externe communicatie’ en ‘leiderschap’. Per fase is een beschrijving gegeven die eveneens beschrijft hoe in deze fase te opereren.

Het model kan geheel vrijblijvend worden ingevuld om te kijken waar uw organisatie staat. Wanneer het model volledig is ingevuld, wordt daarna direct een ongewogen, persoonlijke score toe gemaild. wilt u echt aan de slag? Dan kan met een gewogen waardering, aangevuld met een TCC-injectie.

Hiervoor vult een doorsnede van uw medewerkers de scan in. Aan de hand van de geanalyseerde resultaten wordt, gedurende een dagdeel, intensief gediscussieerd om te komen tot een daadwerkelijke positionering en een plan van aanpak om klantgerichter te worden. De deelnemers eigenen zich een onderdeel van dat plan van aanpak toe en gaan daarmee in de eigen praktijk aan de slag. Hier plukt uw organisatie al onmiddellijk de vruchten van.

In een volgende bijeenkomst presenteren de deelnemers wat er is ondernomen aan de hand van het plan van aanpak en wat het effect daarvan is geweest. Het resultaat is een TCC-Injectie die direct een opstap naar vervolgacties vormt.