CEO, MCJO en ander onderzoek binnen het sociaal domein

Gemeenten in Nederland zijn verplicht om jaarlijks een ClientErvaringsOnderzoek (CEO) uit te laten voeren. Veel gemeenten vullen dit aan met vragenlijsten gericht op ervaringen van jeugd en hun ouders (MCJO). Daarnaast spelen nog veel meer vragen binnen het sociaal domein.

SCC Consultancy heeft reeds verschillende (aanvullende) vragenlijsten ontwikkeld die onder andere informatie achterhalen over het verkorten van wachtlijsten, effectiviteit en tevredenheid over specifieke zorgleveranciers of verbetermogelijkheden in de communicatie. Door dit continue en meer gekoppeld aan het proces uit te vragen, wordt meer en meer bruikbare sturingsinformatie achterhaald. Zo kunnen gemeenten gedurende het jaar de dienstverlening rondom het sociaal domein gericht bijsturen.

Ook is het mogelijk om ad hoc of pilotsgewijs extra onderzoek in te zetten om op die manier steeds meer inzicht te krijgen en snel vragen die bijvoorbeeld uit het college of de raad komen, te beantwoorden.

Desgewenst kunnen de onderzoeksgegevens in een schaduwdatabase worden gekoppeld aan de eigen data, waardoor monitorings- en sturingsinformatie op het gebied van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet up-to-date en direct beschikbaar is. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om meer en direct ‘in control’ te komen en te blijven, en meer grip te hebben op het brede sociaal domein op elk niveau. Voor deze laatste mogelijkheid werkt SCC Consultancy samen met Blinqt. Blinqt heeft op haar beurt dashboards ontwikkeld, die direct inzicht geven in alle gewenste informatie.