Medewerkertevredenheid, medewerkerloyaliteitonderzoek

Door een combinatie van verschillende interviewtechnieken wordt de ideale werkgever in kaart gebracht. Deze ideaalsituatie wordt getoetst op realiteit en haalbaarheid. Het resultaat van deze fase is een beschrijving van de ideale werkgever, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende afdelingen en functies. Dit wordt vervolgens in onderzoeksvorm aan uw medewerkers voorgelegd.

Afhankelijk van de informatiebehoefte en de omvang van de doelgroep wordt gekozen voor online, schriftelijk  of persoonlijk onderzoek.

De resultaten beschrijven dat wat uw medewerkers in de praktijk ervaren. Door het managementteam of de directie hetzelfde onderzoek vanuit een medewerkerperspectief in te laten vullen wordt eveneens informatie verkregen ten aanzien van hoe medewerkertevredenheid wordt ingeschat. Deze drie pijlers vormen een bron van informatie over wat uw medewerkers boeit en bindt. Het beschrijft dat wat goed gaat en behouden dient te worden en dat wat voor verbetering vatbaar is. De manier van terugkoppelen is praktisch, er kan meteen mee worden gestart.

De resultaten worden praktisch en herkenbaar gerapporteerd. Naast een helder rapport kan er, desgewenst, op kantoor of een locatie naar keuze, een presentatie plaatsvinden van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Op die manier hoeft er geen vertaling te worden gemaakt voor het management of andere medewerkers, maar wordt dat voor u gedaan. Welke keuze u ook maakt, er kan direct worden gestart. 

Medewerkertevredenheid en -loyaliteit liggen in elkaars verlengde. Tevredenheid is een voorwaarde maar zeker geen garantie voor loyaliteit. Afhankelijk van de fase waarin uw organisatie zich bevindt, is het mogelijk, danwel zinvol om loyaliteitsonderzoek te combineren met tevredenheidsonderzoek.