Mysteryguestonderzoek

Er zijn vier soorten mysteryguestonderzoek te onderscheiden:

mysteryshopping:           hierbij verzorgt een mysteryguest een fysiek bezoek en brengt, aan de hand van vooraf afgesproken meetpunten, de kwaliteit van dit bezoek in kaart

mysterycalling:                 hierbij voert een mysteryguest een telefoongesprek en brengt, aan de hand van vooraf afgesproken meetpunten, de kwaliteit van dit gesprek in kaart

mysterymailing:               hierbij verzendt een mysteryguest een e-mail en wacht de reactie af; aan de hand van vooraf afgesproken meetpunten wordt de kwaliteit van het e-mailverkeer in kaart gebracht

mysteryweb:                hierbij bezoekt een mysteryguest een website met verschillende opdrachten om enerzijds de vindbaarheid te onderzoeken, maar anderzijds ook het bestelproces te kunnen evalueren en brengt aan de hand van vooraf afgesproken meetpunten, de kwaliteit van dit bezoek in kaart

Voor alle vormen van mysteryguestonderzoek wordt gestart met een inventarisatie van de informatiebehoefte en het uiteindelijke doel van het onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van de outside-in methode, waarbij vanuit een klantperspectief in kaart wordt gebracht wat het ideale bezoek, het ideale telefoongesprek of e-mailcontact is.

Het is de bedoeling informatie te achterhalen waarmee direct aan de slag kan worden gegaan. De manier waarop SCC werkt is uniek en zorgt voor informatie, niet alleen voor uw organisatie, maar ook voor uw medewerkers. Een rapportage bevat naast praktische en concrete aanbevelingen, ook uitgebreide verslagen.

Speciaal voor gemeenten, sportscholen en bibliotheken hebben we branchespecifieke mysteryguestconcepten ontwikkeld.