Ondernemers- en Burgerpeiling van VNG

De peilingen van VNG geven inzicht in de waardering van de inwoners en ondernemers van uw gemeente. Daarnaast is het een krachtig instrument om met hen in contact te komen.

De Burgerpeiling geeft onder andere inzicht in de waardering van het leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening. Daarnaast is de modelvragenlijst uit te breiden met verdiepende modules en eigen lokale vragen.

De Ondernemerspeiling geeft onder andere inzicht in hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Die kennis helpt weer bij het ontwikkelen van beleid dat aansluit bij de ondernemersbehoeften. De vragen hebben onder andere betrekking op de bedrijfsomgeving, (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer - gemeente, economisch beleid en het vestigingsklimaat. De modelvragenlijst is aan te vullen met verdiepende modules en lokale vragen.

Hogere respons en lagere kosten

Door de vele peilingen die we reeds hebben verzorgd beschikken we over een reeks aan middelen om kosten te besparen en respons te verhogen. De aanvullende vragen die we voor andere gemeenten hebben ontwikkeld, zijn voor onze klanten kosteloos beschikbaar. Voor het vervolg zetten we graag het door ons ontwikkelde concept Positief, praktisch en participerend ontwikkelen in.