Retentieonderzoek/churn versus retain

Wanneer bekend is welke van uw klanten eerder de klantrelatie zullen verbreken en waarom, kan dit proces worden gestopt en gekeerd. SCC onderzoekt welke klanten op welke manier kunnen worden behouden, want voorkomen is beter dan genezen. Wanneer klantgroepen vertrekken, is het van belang de oorzaak daarvan te achterhalen en dat proces te stoppen en om te keren.

Afhankelijk van welke informatie rondom uw klanten beschikbaar is, wordt gestart met een interne inventarisatie van de verschillende klantgroepen en de mate van loyaliteit.

Vervolgens wordt een verdeling gemaakt naar directe en indirecte winstgevendheid van de klantgroepen. De indirecte winstgevendheid is de mate van ambassadeurschap die uw klanten laten zien, die tot nieuwe, dan wel meer kopende klanten leidt.

Vervolgens wordt onder die klantgroepen die voor het meeste rendement zorgen, onderzocht hoe deze klanten bediend willen worden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan worden gekozen voor een aangepaste strategie voor deze klanten om ze tot echte ambassadeurs te maken.