Sales Motivatie Spel ©

In spelregels wordt een en ander uiteengezet ten aanzien van de te volgen regels, om het spel te kunnen spelen en te winnen. SCC is de onafhankelijke en objectieve spelleider en bepaalt of de spelregels worden gevolgd.

De deelnemers strijden gedurende een periode van minstens zes maanden. De verschillende disciplines worden beloond met een kaart, die gezamenlijk met andere discipline-kaarten een tritet, een kwartet of een kwintet  vormen. De indeling van de spelperioden is zo ontwikkeld, dat iedereen tot op het laatste moment kans maakt te winnen en dus actief blijft deelnemen.

Om niet alleen de individuele doelen, maar ook de teamgeest te stimuleren, worden er gedurende het spel verschillende samenwerkprojecten uitgezet. Dit zijn opdrachten die uw hele organisatie ten goede komen. Deze worden in teamverband uitgevoerd en hiermee kunnen de deelnemers jokers winnen om hun kaartensets te complementeren.

Het spel is op verschillende manieren uit te breiden. Naast de discipline-kaarten, kunnen de deelnemers extra kaarten winnen. Bijvoorbeeld door goed te scoren bij mysteryguestonderzoek of op het gebied van klanttevredenheid. Deze kaarten worden ingezet om de klantbeleving mee te nemen in de waardering.

Aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld communicatieplan worden de deelnemers gedurende de speeltijd actief geïnformeerd en gestimuleerd om het spel te spelen. Iedereen maakt tot het einde kans om te winnen.

Omdat de deelnemers feitelijk worden beloond voor het gewenste gedrag, zal er ook daadwerkelijk een gedrags- en mentaliteitsverandering in het team plaatsvinden. De winnaar van het spel is het team met de meeste sets kaarten. Maar de eigenlijke winnaar is uw organisatie, aangezien de deelnemers gedurende het spel gestructureerd met hun acquisitie en hun klantbehoud aan de slag zijn gegaan, wat naast de winst, ook de teamspirit en het werkplezier aanzienlijk zal verbeteren.